Onzekerheden

Sociaal

Ontwikkelingen dG&J ZHZ
De Gemeenschappelijke Regeling dienst Gezondheid & Jeugd (dG&J ZHZ) doet verschillende (beleids)voorstellen in haar ontwerpBegroting 2022, onder andere voor het programma Seksuele gezondheid en het Meldpunt Zorg en Veiligheid. De grotendeels structurele kosten bedragen respectievelijk € 52.900 en € 81.250 voor de gehele regio Zuid-Holland Zuid. Ons aandeel in de kosten is € 16.532 (waarvan € 1.813 incidenteel in 2022) respectievelijk € 25.391.

Op dit moment werkt de DG&J ZHZ aan een voorstel voor een samenhangende aanpak voor de lange termijn gevolgen van de COVID-19-epidemie. De epidemie vraagt namelijk om een aanscherping van de opgaven, prioriteiten en taken, zoals die in het meerjarenbeleidsplan van de DG&J van april 2020 zijn benoemd. Of en welke financiën met het voorstel gemoeid zijn, is (nog) niet bekend.

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 13:20:36 met de export van 06/07/2021 13:09:42