Perspectief

Omslagrente

Tot op heden rekenen we in Dordrecht met een (omslag)rente van 3,0%, zie Begroting 2021. Afhankelijk van de duur van een lening kan de gemeente op dit moment leningen aantrekken met een rente in de buurt van nul tot één procent. De laatste jaren zijn er in Dordrecht helemaal geen nieuwe (langjarige) leningen afgesloten. Dit kon doordat er kasgeld vrijkwam uit beleggingen en er leningen met een korte looptijd konden worden aangetrokken met een negatieve rente. Zoals bekend kwam er met de verkoop van Eneco ook een miljoenen bedrag op de bank terecht.

Het gevolg van bovenstaande in combinatie met de regelgeving vanuit het BBV en de Financiële Verordening is dat er zonder een beleidswijziging ook volgend jaar een (omslag)rente van 3,0% is. Dit heeft tot gevolg dat er op het product Treasury voordelige resultaten ontstaan, terwijl investeringen een rentelast van 3,0% met zich mee brengen. Reeds bij de Begroting 2021 is uitgesproken dat dit onwenselijk is.

In de tussenliggende periode is bekeken hoe dit aangepast kan worden. Dit kan door artikel 15 lid 1 uit de Financiële Verordening aan te passen. Bij deze Kadernota vindt u dan ook een voorstel om dat te doen. De (omslag)rente wordt hierdoor 2,0%. Zolang er geen leningen worden aangetrokken heeft dit nog steeds tot gevolg dat er bij nieuwe investeringen voordelen ontstaan op het product Treasury, maar dit effect is aanzienlijk teruggebracht. Tegelijkertijd is het mogelijk om in de toekomst de rente van leningen die nodig zijn als gevolg van nieuwe investeringen af te dekken.

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 13:20:36 met de export van 06/07/2021 13:09:42